Sthlm_City_liten


vi bryr oss om både dig och ditt företag

Vi vet att företagets och företagarens ekonomi ofta är sammanlänkad. Att äga och leda ett företag innebär att det finns en rad lagar, regler och faktorer som styr utrymmet för löner, storleken på skattebetalningar etc. Samtidigt finns det mycket att vinna på att arbeta långsiktigt med analyser, uppföljning och planering.

Vi ser till helheten och är ditt bollplank i alla ekonomiska frågor.